Ukázková kazuistika

Překlad zkrácené verze případové studie pacienta H., který absolvoval skupinovou formu terapie kontrolované konzumace alkoholu v Mnichově, kterou uveřejnil J. Koerkel v adiktologickém časopise Suchttherapie v roce 2002 (KÖRKEL, J., Kontrolliertes Trinken als Ziel und als Weg. Suchtherapie. 2002c, (19) 3, 112-116) Pacient H Klient H, 60 let, údržbář, bez předchozí adiktologické intervence. Je vdovec, Čtěte více