Syndrom vyhoření

Jsem otrávený a úplně bez energie, kdo mi může pomoci? Jak poznám, že jsem ohrožený syndromem vyhoření? „Za poslední půl roku jsem úplně bez nálady. Nevím, čím to je, protože vlastně všechno klape a nemám úplně, nač bych si stěžoval. Mám v podstatě hodnou ženu a dobrou práci, sice náročnou, ale mě vlastně vždycky strašně bavilo Čtěte více

Abstinence nebo kontrolovaná konzumace alkoholu?

Na tomto místě je třeba otevřeně říci, že při léčbě jakékoliv závislosti má prioritní postavení abstinence od návykové látky. Jedině abstinence poskytuje totiž naprosté bezpečí a ochranu před možnými fyzickými a psychickými důsledky zneužívání alkoholu. Terapie kontrolované konzumace alkoholu představuje alternativní cestu pro ty konzumenty, kteří abstinenci jako cíl odmítají nebo jí v počáteční fázi Čtěte více

Studie manželů Sobellových

Průlom představují dvě studie, zveřejněné na počátku sedmdesátých let. První z nich, studie australských psychologů Lovibonda a Caddyho s názvem „Discriminated aversive control in the moderation of alcoholics’ drinking behavior“ z roku 1970. Referuje o průběhu a výsledcích terapie, jejímž cílem je vyvolání podmíněné averzivní reakce při požití vyššího množství alkoholu, než je stanovená hranice. Čtěte více