Terapeutické skupiny v AdiCare

Terapeutické skupiny Adicare

V současné době nabízíme skupiny s intenzivními léčebnými programy založenými na principech kognitivně-behaviorální terapie, existenciální psychoterapie a psychodynamické psychoterapie. Skupiny jsou komorní, diskrétní a vedené dvěma zkušenými psychology.

Některé ze skupin jsou uzavřené, některé otevřené. Konkrétní terapeutickou skupinu doporučuje zájemci na vstupní konzultaci diagnostikující psycholog, a to nejen vzhledem k druhu a míře závažnosti obtíží, ale také s ohledem na psychologické a sociální komponenty jeho osobnosti. Tím se dosahujeme toho, aby byly skupiny sestaveny citlivě a jejich členové se mohli vzájemně co nejvíce obohacovat.

Momentálně je na klinice AdiCare k dispozici šest skupinových běhů.

  • Problémy s rizikovým užíváním alkoholu a závislostí

Dvě skupiny se zaměřují na téma: Já a můj vztah k alkoholu. Jsou vhodné jak pro klienty s abstinenčním záměrem, tak pro klienty se záměrem Kontrolované konzumace alkoholu.

  • Deprese, úzkosti a vztahy

Další dvě skupiny se zaměřují na téma: Depreseúzkosti  a vztahy. Tyto skupinové běhy jsou vhodné pro klienty s poruchami nálad, úzkostnými stavy a problémy ve vztahu sám k sobě. Častým tématem této skupiny je i sociální fobie.  

  • Hraniční porucha osobnosti

Jedna skupina sdružuje klienty, kteří se potýkají s problémy plynoucími z hraniční poruchy osobnosti nebo dominantních hraničních rysů osobnosti. Jedná se především o velké výkyvy nálad, problematické udržování partnerských i přátelských vztahů, neúcta sama k sobě hraničící se sebenenávistí, silné poryvy emocí, které trpící není schopen regulovat, sebepoškozování formou abúzu návykových látek či zraňování vlastního těla.

  • Příbuzní a blízcí závislých

Tato skupina sdružuje osoby, jejichž život těžce zasáhla závislost jejich milovaného člověka. V rámci skupiny se blízcí učí, jakým způsobem se závislým komunikovat, jak nastavovat hranice a jakým způsobem (pokud je to ještě možné) motivovat uživatele k léčbě. Důležitým tématem je rovněž nejen podpora a léčba často těžkého traumatu, které je způsobeno opakovaným zklamáváním důvěry, popíráním problému či možnou agresivitou ze strany závislého, ale i práce zpracování případných pocitů zodpovědnosti či viny.

Nezůstávejte se svými problémy sami a nenechte je narůstat. Objednejte se na nezávaznou diagnostickou konzultaci. Určíme přesněji druh Vašich potíží, míru jejich závažnosti i případné přidružené obtíže. Každá terapeutická skupina pracuje na principech odlišné psychoterapeutické metody. Rádi Vám tyto principy vysvětlíme Vám podrobnosti ohledně psychoterapeutických metod a společně vybereme skupinu, která pro Vás bude odborně i lidsky nejpřínosnější.

Můžete nám také napsat na email: info@adicare.cz nebo nám zavolat na naši linku:+420 739 375 763