Skupinová terapie

Jak funguje skupinová terapie v AdiCare a jaké skupiny nyní nabízíme? Skupiny jsou ve své podstatě vždy uzavřené. Pouze v ojedinělých a opodstatněných případech, kdy například ze vstupní a diagnostické konzultace vyplyne, že by potenciální nový člen byl pro skupinu obohacením, je skupině předložen návrh na přijetí nového člena. Každý člen skupiny má v takovém Čtěte více