Studie manželů Sobellových

Průlom představují dvě studie, zveřejněné na počátku sedmdesátých let. První z nich, studie australských psychologů Lovibonda a Caddyho s názvem „Discriminated aversive control in the moderation of alcoholics’ drinking behavior“ z roku 1970. Referuje o průběhu a výsledcích terapie, jejímž cílem je vyvolání podmíněné averzivní reakce při požití vyššího množství alkoholu, než je stanovená hranice. Čtěte více