Kvartální alkoholismus

„Vlastně ani nevím, co se to se mnou děje. Žiju si docela normální život, jen jednou za čas mě to popadne. Přišel jsem kvůli tomu už o dvě dobré práce, ale nejvíc je mi to líto kvůli partnerce a synovi...“
Kvartální alkoholismus, kvartální alkoholik
Kvartální alkoholismus, kvartální alkoholik

Pojem kvartální alkoholismus je široké veřejnosti poměrně dobře znám. Kvartální pijáci pociťují jednou za určité období, a to je většinou časem mnohem kratší než čtvrt roku, neodolatelnou potřebu alkoholu. Tento stav většinou předchází několik dní předem pocit neklidu, zvýšené podrážděnosti a neschopnosti se soustředit. Následuje několikadenní tah, při němž dotyčný naprosto ztrácí veškerou kontrolu na svou konzumací i chováním. Obvykle zanedbává i potřebu spánku a stravy, až dojde k úplnému vyčerpání organismu. Je typické, že dojde k poruchám paměti a konzument si ze svého tahu nedokáže vybavit příliš mnoho podrobností.

Tento typ závislostního onemocnění postiženým velmi komplikuje život. Silně narušuje jejich osobní, vztahový i profesní život. Navíc se po skončení tahu dostavují masivní tělesné abstinenční příznaky, které mohou mít v některých případech i formu epileptického záchvatu. Kromě tělesných obtíží se musí kvartální alkoholik vyrovnat i se silnými úzkostmi a depresí. Je také běžné, že se periody mezi jednotlivými excesy zkracují.

Kvartální alkoholismus

Podstatou kvartálního alkoholismu je (podobně jako u excesivního alkoholismu) kumulace vnitřního stresu, který je pro citlivého jedince nesnesitelný, avšak nedokáže ho přesně identifikovat. Kvartální a excesivní ebriety jsou si co do podstaty problému podobné a jejich terapie je analogická. Nejdůležitěším momentem terapie je objevit, čím si v životě škodím, co ve mně kumulaci vnitřního stresu na nevědomé úrovni vyvolává a naučit se náhradním metodám jeho abreakce. Při léčbě kvartálního alkoholismu se v praxi velice dobře osvědčuje terapie Kontrolované konzumace alkoholu.

Objednejte se na nezávaznou vstupní konzulatci, rádi si Vámi o Vašem problému popovídáme a navrhneme Vám optimální možnost Vaší léčby.

<< Typy závislosti