Generalizovaná úzkostná porucha

Úzkostná porucha

Lidé trpící generalizovanou úzkostnou poruchou bývají častými pacienty obvodních lékařů. Tato porucha je doprovázená nejrůznějšími psychsomatickými obtížemi, u nichž však lékaři nejsou s to dohledat fyziologickou příčinu.

Typickými příznaky jsou například dlouhodobé zažívací problémy (průjmy, ale i úporné zácpy), bolesti hlavy a zad, bušení srdce. Pocity stálého svalového napětí, symptomatika podobná chronickému nachlazení, poruchy spánku a mnoho dalších.

Postiženého trápí neustálá obava, že „něco není v pořádku“, „že se něco stane“, „že něco špatného provedl“ apod.

Neustálý strach dotyčného velmi vysiluje, oslabuje a způsobuje, že žije v permanentním stresu.

Stavy úzkosti jsou často natolik nesnesitelné, že jsou lidé trpící touto poruchou ochotni hledat úlevu za každou cenu. Jsou velmi ohroženi závislostí na alkoholu a dalších návykových látkách, které však symptomy poruchy v dlouhodobém časovém horizontu dramaticky zhoršují.

Neléčená generalizované úzkostná porucha navíc zvyšuje vulnerabilitu (zranitelnost) vůči dalším psychickým poruchám jako je deprese, stresová porucha a další.

Sdílejte článek...