Individuální terapie

Lidé ve svém životě často čelí různým situacím, kdy si přejí dosáhnout změny, musí učinit závažné rozhodnutí nebo jsou omezováni nepříjemnými psychickými stavy.

V rámci individuální psychoterapie pracujeme s klienty především kognitivně-behaviorání metodou, metodou gestalt-psychoterapie a daseinalytickou metodou.Individuální terapie

Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50min a odehrává se v bezpečném a klidném prostředí terapeutické pracovny.

Obsah konzultace je naprosto důvěrný, není vedena žádná dokumentace.

V rámci individuální psychoterapie řešíme:

  • deprese
  • závislostní poruchy
  • úzkosti, strach
  • nadměrný stres
  • nízká sebedůvěra
  • fobie, zejména sociální fobie, zvládnutí tíživé životní situace (nemoc či úmrtí blízkého člověka, rozchod, nevěra)

Objednejte se a získáte odpověď na Vaše otázky.

Sdílejte článek...