Individuální terapie

Lidé ve svém životě často čelí různým situacím, kdy si přejí dosáhnout změny, musí učinit závažné rozhodnutí nebo jsou omezováni nepříjemnými psychickými stavy.

Individuální terapie
Individuální psychoterapeutické sezení

V rámci individuální psychoterapie pracujeme s klienty především kognitivně-behaviorání metodou, metodou gestalt-psychoterapie a daseinalytickou metodou.

Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50min a odehrává se v bezpečném a klidném prostředí terapeutické pracovny.

Obsah konzultace je naprosto důvěrný, není vedena žádná dokumentace.

V rámci individuální psychoterapie řešíme:

Objednejte se a získáte odpověď na Vaše otázky.