Deprese

„Jsem stále smutný, někdy až zoufalý. Nic mě nebaví a i maličkosti běžného dne mě vysilují. Připadám si bezcenný.....“
Deprese se dá léčit
Deprese se dá léčit

Lidé, kteří trpí různými formami deprese, zažívají nápadaně smutné nálady, jsou vyčerpaní, mají změněnou chuť k jídlu, trpí poruchami spánku, soustředění a výkonnosti. Tento stav trvá delší dobu a nelze ho zaměňovat s obyčejným splínem či špatnou náladou.

Deprese se může rozvinout buď v důsledku prožitého traumatu, dlouhotrvajícího stresu nebo – a to častěji – nemá zdánlivě žádnou konkrétní příčinu.

Typické je, že lidé postižení depresí přičítají svůj stav vlastnímu selhání, slabosti či lenosti. Jejich psychické utrpení jim připadá těžce popsatelné a jejich situace bezvýchodná. Bojí se, stydí nebo prostě nemají sílu vyhledat odbornou pomoc.

Je to škoda, protože poruchy nálady lze velmi efektivně řešit pomocí cílené psychoterapie. V těžších případech doplňujeme psychoterapii farmakoterapií a dosahujeme u našich klientů znatelného zlepšení jejich stavu.

V rámci individuální psychoterapie pracujeme s klienty především kognitivně-behaviorání metodou, daseinsanalytickou metodou, Gestalt psychoterapie a metodou strategické a systemické psychoterapie.

Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50min a odehrává se v příjemném a bezpečném prostředí terapeutické pracovny.

Obsah konzultace je naprosto důvěrný, klient nedostává žádné záznamy do své zdravotní dokumentace. Nezůstavejte se svým trápením sami, objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci.