Deprese

„Jsem stále smutný, někdy až zoufalý. Nic mě nebaví a i maličkosti běžného dne mě vysilují. Připadám si bezcenný.....“
Deprese se dá léčit

Deprese je označení jednoho z onemocnění, které spadá do skupiny afektivní poruch, tedy poruch nálady. Mezi afektivní poruchy se řadí i bipolární porucha, které se dříve říkalo maniodepresivní porucha, a pro níž je typické střídání fází hlubokého smutku a vyčepránís obdobími přehnané aktivity a elánu.

Různé druhy deprese

Depresi nohou doprovázet stavy úzkosti a tehdy hovoříme o úzkostně-depresivní poruše. Samotná deprese má rovněž několik podob. Periodická deprese může mít formu reaktivní deprese, psychogenní deprese nebo sezónní deprese. Zvláštním druhem reaktivní deprese, k níž se přidruží symptomy stresové poruchy, je tak zvaný syndrom vyhoření. Dlouhodobé poruchy a výkyvy nálady, které nedosahují intenzity deprese, přesto však vyžadují odbornou pomoc, se nazývají dysthymie a cyklothymie.

Příznaky deprese

Typickými symptomy deprese jsou nápadně smutné nálady, vyčerpaní, změněná chuť k jídlu, poruchy spánku, soustředění, výkonnosti a část o imunity. Tento stav trvá delší dobu a nelze ho zaměňovat s obyčejným splínem či špatnou náladou.

Deprese se může rozvinout buď v důsledku prožitého traumatu, dlouhotrvajícího stresu, tehdy hovoříme o reaktivní depresi či poruše přizpůsobení. Psychogenní deprese, které je patrně ještě častější, nemá zdánlivě žádnou konkrétní příčinu. V životě trpícího je vlastně všechno v pořádku. Pacienti často uvádějí, že si vlastně nemohou na nic stěžovat a trpí kvůli svému stavu navíc výčitkami svědomí.

Typické je, že lidé postižení depresí přičítají svůj stav vlastnímu selhání, slabosti či lenosti. Jejich psychické utrpení jim připadá těžce popsatelné a jejich situace bezvýchodná. Bojí se, stydí nebo prostě nemají sílu vyhledat odbornou pomoc.

Psychoterapie deprese

Je to škoda, protože poruchy nálady lze velmi efektivně řešit pomocí cílené psychoterapie. V těžších případech doplňujeme psychoterapii farmakoterapií a dosahujeme u našich klientů znatelného zlepšení jejich stavu.

V rámci individuální psychoterapie pracujeme s klienty především Kognitivně-behaviorání metodou, Daseinsanalytickou metodou, Gestalt psychoterapií a metodou Strategické a systemické psychoterapie. Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50min a odehrává se v příjemném a bezpečném prostředí terapeutické pracovny. Efektivní je v tomto ohledu i online psychoterapie. Z výsledku dlouhodobé studie vyplynulo, že má srovnatelnou účinnost jako osobní terapie. Online psychoterapie je vhodnou alternativou pro ty, kteří například nejsou v počáteční fázi schopni opustit svůj domov nebo ve svém okolí nenaleznou vhodného psychoterapeuta.

Léčba deprese

Efektivní léčbě deprese by měla předcházet diagnostická konzultace, při níž společně s klientem pojmenujeme přesný druh depresivního onemocnění, zjistíme míru jeho závažnosti, zvolíme vhodnou psychoterapeutickou metodu a případnou medikaci. Vhodnými léky jsou především antidepresiva 3. a 4. generace. Depresi naopak není vhodné řešit návykovou medikací, která obsahuje benzodiazepiny.

Obsah konzultace je naprosto důvěrný, klient nedostává žádné záznamy do své zdravotní dokumentace. Nezůstávejte se svým trápením sami a nenechte ho narůstat. Objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci pomocí našeho online rezervačního kalendáře nebo volejte na linku +420 739 375 763. Rádi Vám vše vysvětlíme a zodpovíme i Vaše případné další dotazy.