Hluboce si vážíme každého člověka, který v sobě nalezne sílu bojovat se svým problémem a jsme připraveni mu poskytnout odbornou a diskrétní pomoc

  • Nabízíme rychlou a efektivní pomoc psychologů, adiktologů, psychiatrů a odborných relaxačních terapeutů.

  • Specializujeme se na léčbu deprese, úzkosti, fóbií, poruch osobnosti, stresových poruch a poruch spánku.

  • Jsme jediné nestátní centrum, které nabízí komplexní ambulantní programy k léčbě závislostních onemocnění.

ADICARE v médiích 2019
Pití pod kontrolou - Kdy je třeba vyhledat pomoc - Alkohol po kapkách - Mýty o alkoholismu
Kontrolovaná konzumace alkoholu - Mladí lidé a alkohol - Úzkost jako civilizační nemoc - Léčba závislosti na alkoholu - formy léčby - Virtuální meditační hra - Dechový trénink ve virtuální realitě - Nehmotné drogy - podstata závislosti - Jak na větší všímavost a pozornost lidí - Rozhovor s ředitelkou centra ADICARE - Český rozhlas: Radio WAWE, článek a video: Kdy lze usilovat o kontrolované pití alkoholu - Youtube - diagnoza F:  Jak těžké je pít alkohol kontrolovaně? - Akohol - pomáhá nám, nebo škodí?

Individuální a skupinové terapie

Trpím úzkostí, stresem, poruchami spánku nebo depresí...

Individuální a skupinové terapie

Kontrolovaná konzumace alkoholu

Nechci, aby mě alkohol ovládal, chci umět pít s mírou...

Kontrolovaná konzumace alkoholu - terapeutický program

Abstinenční programy pro závislé

Chci přestat pít alkohol úplně a potřebuji podporu...

Abstinenční programy pro závislé

Psychogenní přejídání, závislost na jídle

Můj vztah k jídlu není zdravý, chci jíst s mírou a bez výčitek...

Psychogenní přejídání

První české akreditované centrum pro léčbu závislosti podle adiktologického programu Prof. Dr. Joachima Körkela.

KONTROLLIERTES TRINKENTerapeutický program - kontrolovaná konzumace alkoholu

Průlomová novinka v léčbě rizikového pití. Efektivitu nového konceptu léčby závislosti prokázaly četné zahraniční studie a je zařazen od roku 2014 do Národního akčního plánu pro boj se závislostí v ČR.  Čtěte dále...

Léčba závislosti na alkoholu - Kontrolovaná konzumace alkoholu

Kontrolovaná konzumace alkoholu

Ne každý člověk je schopen den ze dne přestat pít a stát se celoživotním abstinentem.

Pro někoho je tento cíl příliš dlouhodobý, někdo už má za sebou několik neúspěšných pokusů a nevěří si, někdo nechce přijmout mnohdy stigmatizující roli "vyléčeného alkoholika", někdo se nechce zcela vzdát společenských akcí a někdo zkrátka v počáteční fázi abstinence není schopen.

Terapie kontrolované konzumace alkoholu představuje alternativní cestu ke zvládnutí závislosti pro všechny, kteří chtějí svou konzumaci dostat pod kontrolu.

Kontrolovaná konzumace alkoholu

Kontrolovaná konzumace alkoholu - čekárna ADICARE

Kompletní diagnostické vyšetření míry závislosti

  • Jak na tom vlastně jsem?
  • Je pro mě alkohol ještě stále pouze příjemným zpestřením života nebo se mi moje spotřeba již začíná vymykat z rukou?
  • Jsem ohrožen/a závislostí?
  • Pokud ano, jak závažná je moje situace a co bych měl/a začít dělat?
  • Nezpůsobuje mi moje konzumace i nějaké další komplikace na úrovni tělesného zdraví?
  • Je pro mě možné začít opět pít s mírou nebo bych měl raději zcela abstinovat?
  • Nepoužívám alkohol spíše jako prášky pro potlačení úzkosti, deprese nebo stresu?

Tlačítko více informací

Diagnostické vyšetření míry závislosti - Klinika ADICARE, čekárna

Ambulantní léčba alkoholismu a jiných závislostí

V České Republice se vžil názor, že jedinou efektivní formou léčby alkoholismu a jiných závislostí je lůžková péče, která probíhá formou dlouhodobé hospitalizace v psychiatrické léčebně. Protialkoholní léčba spojená s vytržením pacienta z prostředí, které ho deformuje, má pochopitelbě při léčbě závislosti v krajních případech své nezastupitelné místo.

Moderní výzkumy však ukazují, že intenzivní ambulatní terapie závislosti, kterou lze kombinovat s podpůrnou farmakoterapií, vede rovněž k uspokojivým a dlouhodobým výsledků. Psychoterapie probíhá formou individuálních schůzek terapeuta s klientem nebo formou skupinové psychoterapie.

Skupiny jsou na rozdíl od svépomocného programu "Anonymní alkoholici" vedeny odborným psychologem či adiktologem a jsou tvořeny maximálně  pěti klienty.

Ambulantní léčba alkoholismu

 

Ambulantní léčba alkoholismu a jiných závislostí - klinika ADICARE, čekárna

Zavolejte nám ještě dnes, může to být první krok na Vaší cestě k uzdravení.  739 375 763